Autor

Kontakt

Robert Hlavica

Robert Hlavica

Fotografování divoké přírody se věnuji již od studií na lesnické škole v Hranicích.
Tehdy jsem s fotoaparátem Zenit lovil své první černobílé snímky zvěře, abych je v koupelně při červené žárovce vyvolával.
Dnes jsem Zenit vyměnil za Nikon a fotokomoru za počítač s tiskárnou, ale stále se snažím zachytit prchavé okamžiky ze života divoké zvěře.

Převážná část fotografií je z České republiky a Slovenska, navštívil jsem severské země nebo státy jihozápadní Afriky.
Publikuji v časopisech s loveckou a mysliveckou tématikou, v propagačních materiálech,
knihách a každoročně také vydávám své autorské kalendáře.

Chci se s Vámi podělit těmito fotografiemi o své nevšední lovecké zážitky zachycené ve zlomku vteřiny závěrkou mého fotoaparátu.

Robert Hlavica
Hranická 272
Valašské Meziříčí
757 01
Tel./fax: +420571620304

Mail: hlavica@hlavica.cz
Osobní stránky: www.hlavica.cz
Firemní stránky: www.drevohlavica.cz